Materiale
Til lærere Til fagpersonalel Til pårørende Specifikke forhold
Undervisningsmateriale
Børn i familier, hvor en person i familien er ramt af en betydningsfuld lidelse eller handicap, herunder søskende til handicappede, er i høj grad en overset gruppe.
Vor hensigt med filmen har derfor været at skabe en indsigt og forståelse for problemets omfang og karakter. I løbet af 2010 vil der som et fælles Skandinavisk initiativ omkring børn i ramte familier også blive lagt undervisningsmateriale ud på hjemmesiden målrettet fagpersoner, de faglige uddannelser, lærere, familier og specifikke forhold.

Hvis du er interesseret i at få besked, når undervisningsmaterialet er klart, kan du angive dette her>>>

© Nordstjernen Film og TV & Pimento Film och Produktion.